Jes Bertelsen

NUETS HIMMEL
At virkeliggøre bevidsthedens væsen gennem ordløs bøn og meditativ fordybelse

Borgen Verlag, Kopenhagen 1994