Jes Bertelsen

HJERTEBØN OG IKONMYSTIK
Kristen praksis fra korsfæstelse til forklarelse

Borgen Verlag, Kopenhagen 1996