Jes Bertelsen

BEVIDSTHEDENS INDERSTE
Dzogchen

Rosinante Verlag, Kopenhagen 1999