Jes Bertelsen

BEVIDSTHEDENS FLYDENDE LYS
Betragtninger over begrebet apperception hos Immanuel Kant og Longchenpa

Rosinante Verlag, Kopenhagen 2008